ايران ناژو مفتخر است از اينكه بيش از 10% از عوايد فروش شركت را در بخش تحقيق و توسعه سرمايه گذاري مي كند.
آزمايشگاه پيشرفته شركت مشتمل بر 15 نفر با تخصص هاي مختلف مي باشد.

  مسئول آزمایشگاه  تحقیق و توسعه خانم دکتر  شاکری می باشند.

.: click to enlarge :. .: click to enlarge :.

هماهنگ كننده فعاليتهاي تحقيق و توسعه شركت سرکار خانم  نیک نژاد  مي باشند.

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com