واحد تداركات شركت ايران ناژو مشتمل بر 6 نفر نيروي فعال، متخصص و پرانگيزه مي باشد. وظيفه اين واحد فراهم نمودن نيازهاي كليه واحدها از قبيل مواد اوليه، بسته بندي، ماشين آلات و ... با حفظ اصول و مباني تعريف شده سيستم جامع مديريت كنترل كيفيت (ايزو) است.

مدير واحد تدارکات آقاي خواجه پور می باشند.

استفاده از منابع معتبر جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی از مهمترین الزامات واحد تدارکات است. نام تعدادی از منابع در ذیل آورده شده است:

CRODA, BASF, MERCK, ROSCHE, KIRSH, SASOL, COGNIS, RHODIA, STEPAN, Dr.LOHMAN, FEF, FLAMMA, BUDENHEIM, MEDICHEM,....

رزپلیمر، بهداش، ارسطو، شیمی داروئی داروپخش، اسالیب، بید پلاستیک و جام دارو....

 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730

 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com