واحد بازاريابي و فروش شركت ايران ناژو  در برگيرنده فعاليتهاي فروش، توزيع، بازاريابي علمي، ارتباط با مشتري و تبليغات مي باشد.

مدير فروش بخش دارويي آقاي نوروزي و مدير فروش بخش بهداشتي آقای علی آبادی می باشند.

 
   

محصولات آرايشي و بهداشتي شركت ايران ناژو با نام تجاري مَس (MASS) توسط نمايندگان اين شركت در سراسر كشور عرضه مي گردد.

آمار نشان دهنده اين است كه محصولات دارويي شركت در كليه داروخانه هاي كشور و محصولات بهداشتي شركت (مَس) در بيش از 000/50 داروخانه و فروشگاه در سراسر کشور توزیع مي گردد.

مشخصات نمايندگان

 


محصولات دارويي شركت ايران ناژو توسط شركت هاي پخش رازي ، پخش فردوس و دارو پخش ,  محیا دارو ، به پخش دارو و طب نوین در سراسر كشور توزيع مي گردد.

مشخصات نمايندگان


 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730

 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com