تولید محصولات شرکت ایران ناژو در 5 سالن مختلف و مجزا و با استفاده از امکانات مدرن و رعایت شرایط cGMP و استانداردهای مربوطه صورت می پذیرد.

   مدير تولید   آقای دکتر سید محمدافجه ای می باشند.
 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com