از ابتداي تاسيس شركت ايران ناژو ، بخش كنترل كيفيت همواره به عنوان عاملي مهم مورد توجه بوده است.

بر اين اساس براي رسيدن به اهداف شركت ، چهار آزمايشگاه شیمی تجزیه، تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه میکروبیولژی، آزمایشگاه فیزیک و بسته بندی و IPQC  یا کنترل حین فرایند با وسايل و تجهيزات پيشرفته آماده گرديده و همه آنها توسط كاركنان متخصص و آموزش ديده اداره می گردند.

مدير آزمایشگاه کنترل کیفی خانم دکتر بحرینی می باشند.
 

.: click to enlarge :. .: click to enlarge :.  
شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com