جهت نيل به اهداف سازماني، مديريت شركت از روشهاي نوين مديريتي، همكاري گروهي، انگيزش نيروي انساني و افزايش راندمان استفاده مي نمايد. با اين روش مديريت توانسته است ضمن تعقيب اهداف كوتاه مدت و دراز مدت نسبت به تحولات تكنولوژي تقاضاي بازار واكنش مناسب و مثبت نشان دهد.

با توجه به نقش اساسي نيروي انساني در موفقيت هر سازمان مديريت شركت تركيبي از نيروهاي با تجربه و جوانان متخصص و پر انگيزه مي باشد.

 

هيات مديره شركت متشكل از افراد زير مي باشد:

بازرسان قانونی شرکت ایران ناژو ، موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان شخصیت حقوقی و سرکار خانم مشیر فاطمی بعنوان شخصیت حقیقی می باشند.

 مديريت شرکت ایران ناژو مفتخر است که از همكاري گروهي از  مشاورين زبده در زمينه هاي مختلف استفاده نمايد.

 

آقاي دکتر محمد علی دادخواه (مشاور حقوقي)

آقاي دکتر شعباني (مشاور حقوقي)

آقاي ابراهیم سالم ( مشاور امور مالی و اداری)

آقاي مهندس هاشم مشحون (مشاور سخت افزار کامپیوتری)

آقاي احمد شریفی (مشاور گمرکی)

آقاي علیرضا نوروزی (مشاور تبلیغاتی)

آقای دکتر محمودحاج رضا تهراني ( مشاور علمی )

خانم دکتر شمسي صفوي  ( مشاور علمی )

آقای محمدرضا طاحوني  ( مشاور مالی )

 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com