برندگان قرعه کشی

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88747363-021 تماس گرفته شود.

 

1

1-     دکتر یزدان صادقی انارکی

2-     دکتر مجید سررشته‌داری

3-     دکتر حبیب اله عموشاهی

4-     دکتر زهره طباطبائیان نیم‌آورد

5-     دکتر مهران پورنظری

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88747363-021 تماس گرفته شود.

 

1

1-     خانم شبنم صادقی

2-     خانم فریده ناصری‌فر

3-     خانم لیلا رضوی

4-     آقای سعید آقاحسینی

5-      خانم مریم ناصری

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88747363-021 تماس گرفته شود.

 

1

1-     دکتر فردین خوشنودی

2-     دکتر نوشین طیبی

3-     دکتر نگار معین

4-     دکتر رقیه بهشتی

5-     دکتر شهلا علی احمدی

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88747363-021 تماس گرفته شود.

 

1

1-     آقای امیر اندروافرد

2-     آقای محمد نصراله بسطامی

3-     آقای روزبه یغمائی

4-     خانم آزیتا حسن‌لی

5-   آقای محراب دولتخواه        

 

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88747363-021 تماس گرفته شود.

1-     خانم ثریا قربانی

2-     خانم لیلی مرادنسب

3-     خانم دکتر مژگان هاشمی فشارکی

4-     خانم دکتر زهرا طاولی

5-     خانم کلثوم هاشم خانی

 

1

     

 

 

 

 
 
شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com