برندگان قرعه کشی

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی سایت در زمستان 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی کنگره  پزشکان عمومی در دیماه 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی سایت در پاییز 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی کنگره  زنان و زایمان در ابانماه 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی سایت در تابستان 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی همایش داروسازی در شهریور ماه 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی سایت در بهار 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی کنگره پوست در تیر ماه 1390

قرعه کشی فرمهای نظر خواهی کنگره داخلی در اردیبهشت ماه 1390

 
 
 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

 

1-     د       1- دکتر محمد ملکی (متخصص داخلی) 9001

2-     2- دکتر بهزاد کشاورز (متخصص داخلی)  9002

3-     3- دکتر مصطفی تقوی (متخصص داخلی)  9003

4-     4- دکتر ولی اسفندی (متخصص داخلی)  9004

5-     5- دکتر محمدمراد قربانی (عمومی)  9005

6-     6- دکتر احمدیان (عمومی)  9006

7-     7- دکتر مهران قنواتی (عمومی)  9007

 

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

دکتر فاطمه بابائی‌پور (عمومی) 9011

دکتر فائزه خادمی (عمومی) 9012

دکتر شهدیس بریمانی (عمومی) 9013

دکتر عبداله احسنی (متخصص پوست) 9014

 

افراد ذیل در قرعه کشی آخرین روز کنگره برنده جوایزی از طرف شرکت ایران ناژو شدند:

 دکتر سیما بغدادی (عمومی)

دکتر شهره شهبازی (عمومی)

دکتر منیره اصولی تبریزی (متخصص پوست)

دکتر ایرج دادفر (متخصص پوست)

دکتر تهمینه عرفان (عمومی)

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1-      خانم فریبا مرادی

2-      آقای محمد مهدوی

3-      خانم مریم غلامی

4-      آقای حسین علیجان‌نژاد

5-      آقای هومن کوچکپور

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

دکتر ابوالفضل یزدان پناه (دکتر داروساز) 9021

دکتر کاظم رنجبر نوازی (دکتر داروساز) 9022

دکتر آیدا ناظمی حبیب (دکتر داروساز) 9023

دکتر سیمین ذوالقرنی (دکتر داروساز) 9024

 

افراد ذیل در قرعه کشی آخرین روز کنگره برنده جوایزی از طرف شرکت ایران ناژو شدند:

 دکتر کتایون عزیززاده (داروساز)

دکتر ابراهیم رزاقی (داروساز)

دکتر پرویز محمودیان (پزشک عمومی)

دکتر فاطمه علی‌اصل (داروساز)

آقای کمال میرهاشمی

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1- امین رستگاران  9041

محمد نوده فراهانی  9042

محمد نقدیان نژاد   9043

زهرا دربندسری  9044

علی دهقانی محمودآبادی  9045

 

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1- سرکار خانم مریم عرب عامری (ماما) 9031

2- سرکار خانم معصومه غیاثی طرزی (ماما) 9032

3- سرکار خانم فاطمه حبیبیان (ماما) 9033

4- سرکار خانم دکتر طاهره موحدی (متخصص زنان و زایمان)  9034

 

افراد ذیل در قرعه کشی آخرین روز کنگره برنده جوایزی از طرف شرکت ایران ناژو شدند:

 

1- سرکار خانم صغرا سخن‌آفرین (ماما)

2- سرکار خانم مژده خرمی (ماما)

3- سرکار خانم فاطمه علائیان (ماما)

4- سرکار خانم رقیه صادقیان شریف (ماما)

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1-     خانم فرانک خسروی پور

2-     آقای امیر فرمانی

3-     خانم مهرناز شهشهانی

4-     خانم محبوبه خجسته کومله

5-     خانم نجمه فرزین نژاد

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1-     آقای رسول مومنی 

2-     خانم آفاق علوی

3-     آقای امیرنیما عربیان

4-     آقای محمدرضا راغب

5-     خانم نوشین پرهیزکار

 

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

         برندگان قرعه‌کشی در شرکت

1-      دکتر تینا شکیبا

2-      دکتر مهدی کریمی رفیع

3-      دکتر الهام کفائی

4-      دکتر مهسا پارپائی

5-      دکتر زهرا سبحانی

 

         برندگان قرعه‌کشی در غرفه

1-      خانم مریم محمدی

2-      دکتر مهدی کریمی سوماری

3-      دکتر رضا شکوهی

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com