برندگان قرعه کشی

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1- دکتر مهرنوش احمدی        8901

2- دکتر عبدالرضا کرمی           8902  

3- دکتر اکرم السادات صابرنژاد  8903

4- دکتر زهره چناری              8904

5- دکتر نیر صفارو                 8905

6- دکتر غلامرضا کفیلی         8906

7- دکتر فریده کی پور               8907

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1- هادی شمس علیزاده  

2- معصومه معتمدی

3- نگین رجبی‌نژاد

4- سلیمه کریمی

5- علی یونسی 

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1- دکتر فلیحه شادان

2- دکتر الهام تیموری

3- دکتر قدسی سیف‌الهی

4- دکتر الهام خانقاهی

5- دکتر فاطمه فیروزی

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

1-      عباس توکل

2-      دکتر فاطمه جوادی

3-      محمد امین کمال‌خانی

4-      فیروزه داراب

       5- سعید محمدی پور

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

 

1- دکتر مهران مسیبی

2- اعظم محسنی‌پور

3- دکتر حمید عظیمی

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

 

1-     خانم دکتر فریناز منجمی

2-     آقای روح اله پیشه‌ور

3-     آقای بهروز خان‌ویسی

4-     آقای محسن گنجور

      5-   خانم لیلا محمدی  

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

 

1- دکتر بهمن شیخ امیرانلو

2- دکتر الهام عباسپور چگینی

3- دکتر آرش خوشنویس‌زاده

4- دکتر ملیحه خادمی

5- دکتر محمود زمانی

 

 

خواهشمند است جهت هماهنگی با جناب آقای یارایی به تلفن 88748781-021 تماس گرفته شود.

 

1-     دکتر مهسا خبیری

2-     دکتر تهمینه عرفان

3-     محسن رستمی‌زاده

4-     سعید جباری بوکانی

5-     فاطمه خداوردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com