شرکت داروسازی ایران ناژو جهت تکمیل کادر تخصصی خود به همکاری افراد ذیل نیازمند

است:

1- دکتر داروساز جهت سایت کارخانه

2- نماینده علمی جهت استانهای خراسان

3- نماینده علمی جهت استان خوزستان

4- بازاریاب محصولات بهداشتی

از علاقمندان درخواست می شود رزومه خویش را به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایند.

 

 

 

شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730

 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com