همایش داروسازی در ایام سوم لغایت پنجم شهریور 86 در سالن رازی برگزار شد.

زمان فعالیت غرفه متناسب با برنامه همایش در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه از 8 الی 14 و در روز دوشنبه جهت مراسم روز داروسازی از ساعت 19 الی 23 بوده است .  شرکت جهت آشنایی داروسازان با محصولات دارویی و بهداشتی هدایایی مشتمل بر 5 نمونه دارویی و 1 نمونه بهداشتی ارائه نمود. داروسازان نسبت به تکمیل  فرم نظر خواهی اقدام نموده  و در روز دوشنبه قرعه کشی صورت گرفت و تعداد 5 نفر دکتر داروساز به عنوان برنده مصرف محصولات مس معرفی و در سایت شرکت اسامی برندگان در مورخ 6/6/86 درج گردید .

نظرات داروسازان :

-         کلیه مراجعه کنندگان به غرفه پیشرفت شرکت ایران ناژو را حائز اهمیت و چشمگیر دانستند .

 

عکس 1- عکس 2