ی Ԙ ی 31 ی لغایت 4 1387 ی  ѐ ی .

ی ی ی ی Ԑی ی ѐ ی ی 2300 Ԙ 32 ѐ ی ی ی Ԙی . ی И ی ی Ԙی ѐ ی.

ј ی ی ǎ ی ی ј   ی ی ј ی ییی ǎ ј ی ǎӁ ǁییی ǎ .   Ԙ ј ی ی ј ی ییی ǎ ǁیی یی ی.