همزمان با سیزده آبان، بخش بازاریابی و تبلیغات شرکت دارویی ایران ناژو با هماهنگی مسئولین مدارس: دخترانه راه حق پسرانه سوم شعبان  پسرانه ارمغان علم  پسرانه مفتح، نسبت به برگزاری مسابقه نقاشی تحت عنوان مدرسه تمیز برگزار نمود. دانش آموزان این مدارس در این مسابقه بصورت قابل ملاحظه شرکت نمودند. نقاشیهای ارسالی همه بصورتی زیبا ترسیم شده بودند ولی با توجه به محدودیت اعلام اسامی برندگان، هیئت داوران نفرات برگزیده در هر مدرسه را بشرح ذیل اعلام نمودند:

مهدی نام آور

 محمد علی محمدی

حسین جعفری

مهدی کریمی

محمد حسین همتی

علی عباسی

کیانا رنجبر

بهار کرمی

طنین دولتی

پوریا حیدرزاده

علیرضا افنداکه

 

در پایان از مسئولین ، معلمین و دست اندرکاران این مدارس کمال تشکر می گردد.