گردهمایی و دوره آموزشی نمایندگان علمی شرکت از سراسر ایران در ایام 21 و 22 مرداد 1388 در دفتر مرکزی برگزار گردید. در این گردهمایی نمایندگان علمی بنامهای

خانمها حافظ تقوا ،  فرزانه یلچی ،  بلالی ، قاری زاده و رضایی و آقای صفری حضور داشتند. برنامه آموزشی نامبردگان اختصاص به آشنایی با محصولات جدید ، اهداف شرکت در سال آتی ، نحوه فروش و ارزیابی شکایت مشتریان بود. 

عکس 1    عکس 2     عکس 3