مقایسه اثر اسامپرازول در کنترل اسید معده با سایر مهارکننده های پمپ پروتن . (خانم یلچی نماینده علمی)

متوقف کردن ترشح اسید معده یکی از روشهای درمانی موثر در جهت کنترل رفلاکس معده مروی است خصوصاً برای افرادی که سایر درمانها در آنها در مهار اسید مترشحه موثر نبوده است .

با اندازه گیری 24 ساعته pH معده می توان درصد دفعاتی که pH معده بالای 3 یا 4 است را بدست آورد که این pH نشانگر آستانه بحران برای آسیب به بافت یا نشانه ایجاد آسیب در انتهای مری است .

در درمان دارویی موثر باید اسید معده در طی روز کنترل شود ، این اندازه گیری شامل pH بعد از غذا نیز می شود . بنابراین گزارش درصد بیمارانی که اسید معده آنها در pH بالای 4 برای حداقل 16 ساعت از 24 ساعت کنترل شده مفید خواهد بود .

در اینجا مقاله مقایسه ای بین امپرازول و دوز استاندارد سایر مهار کننده های پمپ پروتن در بیماران با رفلاکس معدی مروی و افراد داوطلب سالم صورت گرفته است .

مصرف روزانه 40mg اسامپرازول در مقایسه با 30mg لنزوپرازول برای کنترل اسید معده با pH بالای 4 و برای بیش از 16 ساعت ، بسیار موثر تر است . ( 38% به طور منقطع در مقابل 5% پیوسته )

مصرف اسامپرازول روزانه 40mg به طور موثر تر و اختصاصی تری نسبت به روزانه 40mg پنتوپرازول و رابپرازول 20mg باعث توقف ترشح اسید معده می شود .

مصرف اسامپرازول روزانه 20mg به طور عمده در کنترل اسید معده نسبت به لنزوپرازول 10mg روزانه موثر است . مقایسه اسید معده کنترل شده با اسامپرازول نسبت به سایر مهارکننده های پمپ پروتن مثل این است که با سرعت بالاتری به بهبودی دست یافته و علائم تسکین بهتر شده است در عین حال مقاومت به درمان کمتر است .

 

ماخذ: Aliment pharmaed ther.2003feb:17suppl 1:10-5;