سهم بازارهای نو-پدید ( (Emerging market  48% از رشد بازار دارویی خواهد بود

 

IMS رشد بازارهای نو-پدید دارویی در طی سالهای 2009 تا 2013 را حدود 90 میلیارد دلار با شمول 48% از رشد سالیانه بازاردارویی در سال 2013 تخمین زده است درحالیکه درسال 2009 37% رشد را به خود اختصاص داده بودند.

علت این مهم : افزایش GDP ، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و فراهم آمدن قوانین و مقررات جهت پرنمودن خلاء میان اروپای غربی و آمریکا و ژاپن بااین کشور ها است . تا سال 2011 ، 8 تا از ایـن بازارهای نو-پـدیـد جزء 20 بازار دارویی برتر دنیا خواهند بود . این کشور ها در سال 2006 ، 7 عدد ( چیـن ، بـرزیـل ، مـکزیـک ، هـند ، روسیه ، کره جنوبی ، ترکیه ) بوده و به 17 عدد افزایش پیدا نمودند ( ونزوئلا ، لهستان ، آرژانتین ، تایلند ، اندونزی ، آفریقای جنوبی ، رومانی ، مصر، ویتنام ، اوکراین و پاکستان ) 7 کشور قدیمی 29% رشد جهانی را در سال 2009 به خود اختصاص دادند.

 

چین درسال آتی سومین بازار دارویی دنیا را خواهد داشت . در سال 2006 رتبه هشتم را داشته و درسال 2008 رشد بازار دارویی چین 26% بوده که علت آن تغییرات سیستم خدمات بهداشتی و جمعیت زیاد (3/1 میلیارد) آن است ، با GDP 7900 میلیارد دلار در سال 2008 رشد بازار دارویی آن از 2008 تا 2013 ، 40 میلیارد دلار پیش بینی می شود .

کشورهای برزیل ، روسیه وهند با GDP 20 تا 40 هزار میلیارد دلار ی رشد حدود 5 تا 15 میلیارد دلار در طی این سالها خواهند داشت میزان رشد در برزیل 2 رقمی است  (20% در سال 2008 ) اما به جهت پرداخت بیشتر هزینه ها دارو توسط مردم محدودیتهایی جهت استفاده از درمانهای نوین وجود دارد .

بازار دارویی برزیل در مرحله افزایش رقابت داروهای ژنریک با برند و افزایش سرمایه گذاری دولتی در کارخانه های دارویی متعلق به دولت است . در روسیه نیز مشابه آن نفوذ دولت بر روی نسخه نویسی و لایی های قدرتمند در شرکتهای محلی از خصوصیات این بازار داروئی است . هند یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه دارویی اما نادیده گرفتن حق انحصاری و رقابت داروهای ارزان ژنریک و بیوسیمیلار از هویتهای بازار هند می باشند .

شرکتهای دارویی هرچه زودتر به این بازارهای نو-پدید وارد می شوند موفقیت بیشتری بدست می آورند به عنوان مثال شرکت سوئیسی Nycomed در سال 1990 وارد بازار داروئی روسیه شد و اکنون در رده یازدهم شرکت دارویی روسیه است . سایر شرکتهای داروئی نیز در صدد این مهم هستند . بایر ( سرمایه گذاری در چین وترکیه ) سانوفی اونتیس ( کارخانه ژنریک در برزیل و مکزیک ) نووارتیس ( سرمایه گذاری در چین ) و GSK و Astorozeneca نیز به همین ترتیب . شرکتهای اروپایی بهتر از آمریکایی در این زمینه فعالیت نموده اند . هرچند فایزر اخیراً علاقمند به بازارهای نو-پدید شده که این امر می تواند این روند را تغییر دهد .

 

 

ترجمه و تلخیص از scripts march 26th 2010