نمایشگاه بهداشتی اهواز از مورخه دوم اسفند ماه 1388 لغایت هفتم اسفند ماه 1388 در اهواز برگزار گردید در این نمایشگاه دست اندر کاران بهداشتی شرکت با حضوری فعال نسبت به معرفی محصولات اقدام نمودند و غرفه شرکت با استقبال شرکتهای پخش مسئولات بهداشتی روبرو گردید.

عکس 1              عکس 2