FDA سالانه تعداد محدودی از شرکتهای دارویی خارجی را بازرسی می کند.

 

-          FDA هر دو سال یکبار امکانات شرکتهای داروسازی داخلی را کنترل می کند اما در مورد شرکتهای خارجی هیچگونه امکان مشابهی وجود ندارد. در بررسی طولانی مدتی که توسط اداره دولتی (GAO) انجام گرفت ، مشخص شد FDA ، شرکتهای دارویی خارجی نسبتاً کمی را مورد بررسی ادواری قرار داده است .

-          دکتر مارسیا کروز ، مدیر بخش سلامت عمومی GAO اعلام کرد : FDA در طی یکسال کاری تنها موفق به بررسی 7% از شرکتهای خارجی شده است که با این سرعت برای بررسی حداقل یکبار همه شرکتهای دارویی خارجی به 13 سال زمان نیاز است .

-          به هر صورت FDA در مورد تعداد دقیق شرکتهای خارجی دارویی که باید بررسی شوند اطلاعات دقیقی در دست ندارد که دلیل آن ضعف بانک اطلاعاتی سازمان است . مثلاً بانک اطلاعاتی تعداد شرکتهای خارجی مستقل وارد کننده دارو به ایالات متحده در سال اقتصادی 2007 را 3000 عدد مشخص کرده در حالیکه بانک اطلاعاتی دیگر این رقم را تا 6800 عدد بالا برده است . GAO ابراز داشت: مسئولین FDA به GAO اعلام کردند آنها هیچ اطلاعات دقیقی از تعداد شرکتهایی که به ایالات متحده دارو وارد می کنند ندارند. همچنین FDA هرگز نمی تواند تعداد دقیق شرکتهایی که هرگز بررسی نشده اند را بدست آورد .

اکثر بازرسی های خارجی جهت اطمینان از تولید داروها تحت استانداردها و معیارهای مناسب تولید به عنوان بخشی از بازرسی های قبل از تائید در نظر گرفته می شوند و نه به عنوان ارزیابی های ادواری جهت داروهایکه به بازار عرضه شده اند.  

ماخذ: SCRIPT