کرم موضعی کالامین ـ ناژو 8% کرمی است قابض که برای تسکین موضعی خارش ، درد و التهابات خفیف پوستی ناشی از سم گیاهان و گزیدگی حشرات استفاده می شود . بسته بندی : تیوب آلومینیومی 30 گرمی (داخل جعبه)