موپیروسین ـ ناژو 2%                                                               MUPIROCIN-Najo 2%

پماد                                                                                                Ointment

فارماکولوژی :

موپیروسین یک آنتی بیوتیک طبیعی بوده که در اثر واکنشهای تخمیری در سوش پسودوموناس فلوروسنس تولید می شود . موپیروسین مؤثر بر روی سوشهای استافیلوکوکوسسهای مقاوم به متی سیلین و برخی باکتریهای گرم منفی می باشد . موپیروسین با اتصال به آنزیم ایزولوسیل ترنسفر ـ RNA سنتتاز اثر می نماید که اثری منحصر بفرد می باشد از اینروی بندرت در برابر موپیروسین مقاومت دیده  می شود . در بررسی های بالینی و آزمایشگاهی بعمل آمده ، مشخص شده که موپیروسین بر علیه سوشهای استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکک پیوژن مؤثر بوده است .

موارد مصرف :

موپیروسین در درمان موضعی زرد زخم ناشی از استرپتوکک پیوژن و استافیلوکک اورئوس کاربرد دارد.

هشدارها و احتیاطات :

-         به هیچ وجه درچشم مصرف نشود .

-         در صورت هر گونه تحریک شیمیایی در اثر مصرف موپیروسین درمان قطع و درمانهای جایگزین آن استفاده شود .

-         مصرف طولانی مدت آن باعث رشد عفونتهای فرصت طلب از قبیل قارچ می شود .

-    در صورت وجود زخم باز وسیع ، بعلت جذب پروپیلن گلیکول بخصوص در افراد با نارسایی کلیه موپیروسین توصیه نمی شود .

-    با توجه به عدم مطالعه آن در دوران شیردهی و بارداری در زمان مصرف در این دورانها باید احتیاط در نظر گرفته شود و ضرورت آن بررسی شود .

عوارض جانبی :

واکنشهای موضعی از قبیل سوزش یا درد ، خارش ، لکه های پوستی ، تهوع ، خشکی پوست ، حساسیت موضعی ، ورم ، درماتیت تماسی ذکر شده است (در کمتر از 5/1% موارد).

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار کمی از پماد موپیروسین به ناحیه مورد نظر بمدت سه بار در روز استعمال شود می توان با گاز استریل آن را پوشش داد. بعد از 5 روز بیماران باید به درمان پاسخ دهند.

بسته بندی :

در تیوبهای 15 گرمی و در داخل جعبه موجود است و در دمای  زیر 30 درجه سانتیگراد   نگهداری شود .