محلولموضعی ماینوکسیدیل ـ ناژو 2%  , 5% یک محلول محرک رویش مو می باشد که در درمان طاسی سر مردانه (آلوپسی آندروژنیک) و آلوپسی آره آتا استفاده می شود . بسته بندی : بطری پلی  اتیلنی 60 میلی لیتری (داخل جعبه همراه با قطره چکان)