كرم اوسرين اوره-ناژو 5%

خواص: اوره يكي از فاكتورهاي طبيعي مرطوب كننده پوست بوده  كه قدرت اتصال بالايي با مولكولهاي آب داشته و قادر است با جذب آب مانع خشكي پوست گردد.در پوستهاي خشك به سبب كاهش ميزان اوره، پوست قدرت حفظ و نگهداري آب را از دست مي دهد كه اين امر خود سبب تخريب سلولهاي لايه اپيدرم شده و پوست زبر و خشن مي گردد.

كرم اوسرين اوره-ناژو با بازگرداندن اوره به پوست، قدرت جذب و نگهداري آب را افزايش مي دهد و همچنين با ترميم و بازسازي سلولهاي لايه اپيدرم موجب نرمي، لطافت و استحكام اين لايه مي شود.در ضمن اوسرين با ايجاد يك لايه چربي بر روي پوست مانع تبخير آب زير پوستي شده و نرمي و لطافت بيشتر پوست را به ارمغان مي آورد.

روش مصرف: كرم اوسرين اوره-ناژو را پس از هر بار شستشو، به موضع موردنظر بماليد و در طي روز در صورت نياز تكرار نماييد.