كرم واژينال كلوتريمازول 1% در عفونت هاي قارچي به ويژه در كانديديازيس ولووواژينال و همچنين بعضاً در درمان عفونت هاي پروتوزوآيي همچون تريكومونيازيس استفاده مي گردد.

بسته بندي:
تيوب آلومينيومي 50 گرمي (داخل جعبه همراه با اپليكاتور)