کرم ترک پا مَس کف پا ، آرنج و زانوها به دلیل تماس با سطوح خشن و سخت در معرض خشکی و پینه (تجمع سلول های کراتینه) هستند . در کرم ترک پا مَس با بهره گیری از مواد ترمیم کننده مثل آلانتوئین و مواد مرطوب کننده مانند وازلین و لانولین و نیز مواد کراتئولیتیک همچون اوره ، خشکی و زبری این نواحی از بین رفته ، نرمی و لطافت به آن باز گردانده می شود . بسته بندی : تیوب آلومینیومی 35 گرمی (داخل جعبه)