کرم کالاندولا (پای کودک) مَس  یکی از مشکلات عمده کودکان و نوزادان تماس مداوم پوست آنها با پوشک و ادرار سوختگی است . که به دلیل رطوبت همیشگی این محل محیطی مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها در ایجاد التهاب و سوزش است . کرم پای کودک مَس (کالاندولا) مَس حاوی روغن گل همیشه بهار (کالاندولا) است که اثر ضد التهابی بسیار خوبی دارد و در ترمیم سوختگی های سطحی و عرق سوز نیز در نواحی مختلف بدن ، بسیار مؤثر است . بسته بندی : تیوب آلومینیومی 35 گرمی( داخل جعبه )