ј ی

ی یی ی ی ی ی ی یی ѐی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی یی        ی یی ی . یی ی ی .

ی : ی Ϙ ی یی ی Ԙ ی ی ی ی . ی ی ی ی ј ی .

ј ی : ی ی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

یی یی: ی Cadwell ی ی ی ی ی 1. Tanchev ی 57     ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی 2. Brent ی 42 ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی 3.

ی ی ی ی Ԙی ј ی ی ی ی ی.

: یی Ӂ ی ی ی ی . ی یی یی ی ʘ . ی Ԙی ی ی . ی ی ی ی .

ی : ی ی یی ǘ ی .

јی : 100 %  ی ی ی ی

 Ultra pure medical grade lanolin ی ی ی.

Reference:

1.      J Perinat Educ. 2004 Winter;13(1):29-35.

2.       Akush Ginekol (Sofiia). 2004;43 Suppl 3:27-30.

3.       Arch Pediatr Adolesc Med. 1998 Nov;152(11):1077-82.